Описание на проекта

Корекция на белези от акне

PLEXR® представлява безжичен микроплазмен уред, който трансферира концентрирана топлина към третираните кожни тъкани, която се получава от йонизиране на газовете на база разликата в потенциалите на кожата на пациента и уреда. Разликата в напрежението генерира малка електрическа дъга, подобна на кратка светкавица, която причинява сублимация на повърхностния слой на кожата без да се предава нежелана топлина към околните тъкани. В резултат се образува малка коричка, която предпазва третираната зона от проникването на инфекция и подпомага заздравяването на кожата без каквито е да било белези или следи. PLEXR® въздейства върху повърхностния слой на кожата, предпазвайки долните слоеве, което намалява драстично всякакво възможно трайно увреждане на кожата, което може да бъде причинено при използването на конвенционалните лазери, радиочестотните машини и прочие.

  • Корекция на белези от акне
  • Премахване на периомбиликални стрии
  • Премахване на старчески петна
  • Отстраняване на фини и средно дълбоки бръчки – тип „пачи крак“, „пушачески бръчки“ и прочие.
  • Стягане при увисвания на кожата