Публикация в Dermatologic Surgery за извършени клинични тестове в САЩ